Vakuutetun kissan ei tarvitse olla rotukissa. Jokainen kissa sairastaa jossain vaiheessa ja saattaa tarvita pikaista eläinlääkärihoitoa, joka saattaa tulla yllättävän kalliiksi.

Nelli oksentaa. Sehän on tuttua – melkein joka päivä kissat niitä karvapalloja kakovat lattialle, jos ruohoa on otettu tavaksi haukata.


Helin kissa Nelli luonnon helmassa.


Oksentelu kestää kuitenkin kolmatta päivää. Se on satunnaista, mutta tänään ei enää ruokakaan maita, ja vaahtoava oksennus on muuttunut punertavaksi. Nyt lähdetään lääkäriin.

Nelli tuotiin vastaanotolle oksentelun ja syömättömyyden vuoksi. Sillä ei ollut kuumetta, eikä se aristanut vatsaa. Nellillä ei tuntunut suolistossa massoja, eikä mikään viittaisi vierasesineisiin suolistossa. Hyvin todennäköisesti Nelli kärsii vatsan limakalvon ärtymisestä eli gastriitista. Myös uuden paikan tuomat muutokset aiheuttavat stressiä, joka voi oireilla vatsalla.
 

Nelli sai nesteytystä nahan alle, koska se oli hiukan kuivunut. Lisäksi se sai pistoksena pahoinvointia estävää lääkettä, joka vaikuttaa kissalla reilun vuorokauden. Pieni potilas pääsi nopeasti kotiin.
 

Mikäli Nellin vointi ei ala 1–2 päivässä mennä paremmaksi tai huomaatte siinä uusia oireita, ottakaa uudelleen yhteyttä eläinlääkäriin.

Yhden lauantaikäynnin hinnaksi helsinkiläisellä eläinlääkäriasemalla muodostui 158,36 euroa. Ottamani vakuutuksen ansiosta sain harmillisen suurelta tuntuvasta summasta osan takaisin. Koska käyttämälläni eläinlääkäriasemalla ei ollut suorakorvauspalvelua vakuutuksen ottaneille, tuli korvaus hakea jälkikäteen.

Hankkimani vakuutuksessa omavastuu on 60 euroa hoitokuluista ja 25 % jäljelle jäävästä osasta, eli yhteensä 84,59 euroa. Vakuutuksen ansiosta säästöä kertyi 73,77 euroa, ja Nellin vatsapöpö alkoi hellittää.


KLINIKKAMAKSU 19,35
Lauantaikorotus 50 % 9,68
Yhteensä 29,09

TOIMENPIDEMAKSUT
Peruskäynti 30 min. 39,52
Nesteytys 9,68
Lauantaikorotus 50 % 24,60
Yhteensä 73,80

MUUT MAKSUT
Rehut 7,76
Lääkkeet 4,56
Palkkiot, tarvikkeet 13,70


Sairauden katsotaan alkaneen silloin, kun sairaus on eläinlääketieteellisen kokemuksen mukaan alkanut riippumatta siitä, milloin sairaus tai sen oireet on ensimmäisen kerran  todettu.” (OP VAKUUTUS)
 

Nelli nukkuu
 


Onko sinun kissallasi vakuutus?

Jos kissalle haluaa asiantuntevaa hoitoa onnettomuuden tai vakavan sairastumisen vuoksi, ei eläinlääkärikäynti saa jäädä väliin esimerkiksi taloudellisista syistä. Vaikka erilaisia hoitovaihtoehtoja on useilla paikkakunnilla monenlaisia – kuten eri eläinlääkäriasemat ja eläinsairaalat, kunnallinen eläinlääkäri tai kotikäynnit – voi lyhyestäkin kerrasta kertyä omistajalle yllättävän paljon maksettavaa. Kun kissalle on hankkinut hyvissä ajoin sopivan vakuutuksen, ei aikaa kulu turhaan taloudellista puolta pohdiskellessa. Kissa pääsee tarvitsemaansa hoitoon heti kun se viedään eläinlääkäriin.

Tyypillisimmillään kissavakuutus kattaa sairauden ja tapaturman eläinlääkärihoitokuluja tiettyyn summaan asti. Korvauksen saa siitä hoidosta, joka tulee olla eläinlääkärin arvion mukaan tilanteessa välttämätöntä. Ennalta ehkäisevän hoidon kuluja ei tavallisesti korvata, vaikka vakuutetulla kissalla saattaisikin olla jokin krooninen sairaus. Vakuutus myönnetään tavallisesti erillisen terveysselvityksen perusteella.

Vakuutusjuttua koristava kissakuva.


Usein kissalle saa hankittua vakuutukset erikseen eläinlääkärin hoitokuluja ja menehtymistä varten, osassa vakuutusyhtiöistä molemmat sisältyvät samaan eläinvakuutukseen. Jos kissalle ottaa henkivakuutuksen, se yleensä kattaa tapaturmaisen kuoleman lisäksi myös tilanteen, jossa kissa on eläinlääkärin arvion mukaan lopetettava sairauden tai onnettomuuden seurauksena.

Jotkin vakuutusyhtiöt myyvät erikseen kissavakuutuksia ja jotkin eläinvakuutuksia, jolla voi vakuuttaa kissan lisäksi muitakin lemmikkieläimiä. Osassa vakuutusyhtiöitä voi vakuutuksen eläimelle saada vain osana samasta yhtiöstä otettua kotivakuutusta. Vakuutuksen saamiseen ja ehtoihin saattaa vaikuttaa myös kotipaikkakunta. Vakuutusehdoista kannattaa ottaa huolellisesti selvää.
 

Vakuutusjuttua koristava toinen kissakuva.


Seuraavassa esiteltävänä on esimerkkejä suomalaisten vakuutusyhtiöiden vakuutuksista kissoille. Lisää yksityiskohtaista tietoa eri vaihtoehdoista on saatavilla kunkin vakuutusyhtiön verkkosivuilta ja konttoreista.

 

OP VAKUUTUS

Saatavilla on hoitokuluvakuutus, eläinvakuutus ja eläinvastuuvakuutus. Vakuuttaa voi vähintään 6 viikon ikäisen, enintään 7-vuotiaan kissan, kunnes kissa täyttää 10 vuotta. Hinta muuttuu vuosittain kissan iän mukaan.

Hoitokuluvakuutus korvaa eläinlääkärikuluja, sidetarvikkeita ja reseptilääkkeitä. Kaikkia hoitokuluja ja ennalta ehkäisevää hoitoa ei korvata. Eläinvakuutus korvaa rotukissan menehtymisen sairauteen tai tapaturmaan, jos se katoaa tai varastetaan, tai jos eläinlääkäri määrää sen lopetettavaksi. Hintaan vaikuttaa eläimelle arvioitu käypä arvo. Eläinvastuuvakuutus korvaa rotukissan aiheuttamia vahinkoja ulkopuoliselle henkilölle tai hänen omaisuudelleen.

 

AGRIA

Saatavilla on hoitokuluvakuutus ja henkivakuutus sekä erikseen kasvattajille tarkoitettuja kissan hoitokulu- ja henkivakuutuksia. Vakuuttaa voi vähintään 6 viikon ikäisen kissan. Kissanpennulle myönnetään alennus.

Hoitokuluvakuutus korvaa eläinlääkärikuluja ja reseptilääkkeitä. Ostaessa valitaan sekä kiinteä että muuttuva omavastuu, mikä vaikuttaa hintaan ja korvauksen määrään. Hoitokuluvakuutus on voimassa koko kissan eliniän. Henkivakuutus korvaa rotukissan menehtymisen sairauden tai loukkaantumisen takia, tai jos eläinlääkärin on lopetettava kissa. Henkivakuutusta ei voi ottaa kissalle, joka on jo täyttänyt 6 vuotta. Henkivakuutus päättyy, kun kissa täyttää 13 vuotta. Henkivakuutuksen vakuutusmäärä arvioidaan kissan ostohinnan ja markkina-arvon perusteella. Markkina-arvo määritellään kissan ansioiden perusteella.


Vakuutusjuttua koristava kolmas kissakuva.
 

IF

Saatavilla on vakuutus, joka korvaa eläinlääkärikulut tai kissan menehtymisen, tai laajimmillaan molemmat. Vakuuttaa voi vähintään 6 viikon ikäisen, enintään 7-vuotiaan kissan. Eläinlääkärikulujen korvaamisen osalta vakuutus on voimassa koko kissan eliniän. Vakuutuksen henkiturva korvaa kissan rahallisen arvon, jos kissa menehtyy tai se joudutaan lopettamaan, kissa varastetaan tai kissa katoaa. Henkiturva on voimassa, kunnes kissa täyttää 10 vuotta. Kissan rahallinen arvo eli henkiturvan korvausmäärä määritetään lähtökohtaisesti pennun hankintahinnan perusteella, mutta kissan arvo voi myös nousta esimerkiksi näyttelymenestykseen perustuen.

 

FOLKSAM

Saatavilla on vakuutus, joka korvaa eläinlääkärikuluja tai kissan menehtymisen, tai molemmat. Vakuuttaa voi vähintään 6 viikon ikäisen, enintään 6-vuotiaan kissan, kunnes kissa täyttää 10 vuotta. Kissan kuolemasta, välttämättömästä lopettamisesta, katoamisesta tai anastamisesta aiheutuneena vahinkona korvataan kissan käypä arvo. Käyvällä arvolla tarkoitetaan rahamäärää, joka kissasta olisi saatu myytäessä se välittömästi ennen vahinkotapahtumaa.

 

LÄHITAPIOLA

Saatavilla on vakuutus, joka korvaa eläinlääkärikuluja tai kissan menehtymisen, tai molemmat. Vakuuttaa voi jo 5 viikon ikäisen kissan, vaikka se asuisi vielä kasvattajalla. Vakuutus voidaan pitää voimassa kissan koko eliniän. Kissan eläinlääkärivakuutus korvaa sairauden tai tapaturman tutkimisesta ja hoidosta aiheutuneita kuluja. Henkiturvasta korvataan kissan menetys, kun kissa on kuollut, sairastunut tai vahingoittunut tapaturmaisesti niin pahoin, että se on lopetettava.


Vakuutusjuttua koristava neljäs kissakuva.


TURVA

Eläinvakuutus on saatavilla vain Turvan kotivakuutuksen lisänä. Saatavilla on vakuutus, joka korvaa eläinlääkärikuluja tai kissan menehtymisen, tai molemmat. Vakuuttaa voi vähintään 2 kuukauden, enintään 6 vuoden ikäisen kissan. Vakuutus lemmikin menettämisen varalle korvaa lemmikin katoamisen, anastamisen tai äkillisen kuoleman. Hoitokuluvakuutus korvaa sairauden ja tapaturman aiheuttamia eläinlääkärin tutkimus- ja hoitokuluja.

 

FENNIA

Kissan voi vakuuttaa, kun Fenniassa on valmiiksi kotivakuutus. Saatavilla on vakuutus, joka korvaa eläinlääkärikuluja tai kissan menehtymisen, tai molemmat. Vakuuttaa voi vähintään 6 viikon ikäisen, enintään 6-vuotiaan kissan, kunnes kissa täyttää 13 vuotta.

Kissan sairausvakuutus korvaa tapaturman tai sairauden aiheuttaman menehtymisen ja tapaturman tai sairauden aiheuttamia eläinlääkärikuluja. Kissan tapaturmavakuutus korvaa, kun kissa menehtyy tapaturmaisesti tai se on lopetettava tapaturman vuoksi, kun kissa katoaa, kun kissa menehtyy tai se on lopettava sairauden vuoksi. Saatavilla on myös omistajan vastuuvakuutus vahinkojen varalle, jotka kissa aiheuttaa muille.

 

POHJANTÄHTI

Kissan voi vakuuttaa, kun Pohjantähdessä on valmiiksi kotivakuutus. Saatavilla on vakuutus, joka korvaa eläinlääkärikuluja tai kissan menehtymisen, tai molemmat. Vakuuttaa voi vähintään 6 viikon ikäisen, alle 10-vuotiaan kissan. Tapaturma- ja sairausvakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa, jos ottaa sille erikseen ulkomaan lisäturvan.

 

AKTIA

Kissan voi vakuuttaa, kun Aktiassa on valmiiksi kotivakuutus. Vakuuttaa voi vähintään 6 viikon ja enintään 6 vuoden ikäisen kissan, kunnes kissa täyttää 10 vuotta. Vakuutus korvaa kissan menehtymisen, lopettamisen sairauden tai vamman johdosta, katoamisen tai varastamisen. Vakuutukseen voi liittää myös eläinlääkärikulujen korvaamisen.

 

Teksti:
Heli Herrala, noin 7-vuotiaan Nellin omistaja

Kuvat:
Heli Herrala ja pixabay.com

Jokos olet lukenut nämä jutut, klik klik:

* Uusi palvelu auttaa vertailemaan eläinlääkäripalveluiden hintoja

* Apteekkiostokset verkosta? Lue vinkit kissanomistajalle

* Kissan kanssa eläinlääkärissä – näin lievennät stressiä

* Näin annat kissalle lääkkeen: sotke, dippaa, piilota

* 10 kysymystä ja vastausta kissojen ensiavusta


Kommentit  
0 # Omppo 11.08.2017 14:21
Tosi hyvä ja tärkeä juttu! Vakuutus kannattaa ottaa! Meidän rakkaalla kissalapsella sellainen on ollut vasta kuukauden. Ei tajuttu ottaa pennulle sitä. No, kissalla on ollut jos jonkinlaista vaivaa ja sattumusta ja eläinlääkäriin on mennyt pitkälti yli 2000 euroa 2 vuodessa. Kun lopulta aloin hakea kissalle vakuutusta, op ei myöntänyt, vaikka kissa on perusterve. Sille on vain sattunut kohdalle kaikenlaista. Itse asiassa sitä on tutkittu niin paljon, että harva kissa onkaan varmuudella yhtä terve! No, Agria sitten myönsi. Toivotaan, että ei tarvitse pitkään aikaan käydä lääkärissä!
Ilmoita ylläpidolle
0 # Elmeri 10-v. 24.08.2017 10:21
Myös Pohjantähden kissa(- ja myös koira)vakuutuksella on yläikäraja. Meillä päättyi tänä syksynä kissan vakuutus Pohjantähdellä, joten edessä on vakuutusyhtiön vaihto. Ilmeisesti Agria on ainoa vakuutusyhtiö, joka ei harrasta lemmikkien ikäsyrjintää. :)

Pohjantähden vakuutusehdot: "Koiran ja kissan yksilöllinen vakuutusturva on voimassa sen vakuutuskauden loppuun, jonka aikana
eläin on täyttänyt 10 vuotta."
Ilmoita ylläpidolle

Sinulla ei ole oikeutta kommentointiin.

Ota yhteyttä, kehrää tai sähise: Palautetta, kas tai suoraan sähköpostilla info(miuku)kissakas.fi
Copyright © Kissakas, ellei toisin mainita